Aktuality

Aktuálne informácie

Spoločne to zvládneme!

Do 1. fázy očkovania pribudli ďalšie kategórie zamestnancov

Prioritne sa budú môcť očkovať aj pedagogickí zamestnanci zabezpečujúci výučbu v strednej zdravotníckej škole a zamestnanci špeciálneho výchovného zariadenia (reedukačné centrá, diagnostické centrá a liečebno-výchovné sanatóriá).

Do 1. fázy očkovania pribudli ďalšie kategórie zamestnancov

Uvádza sa to v informácii o očkovaní pedagogických zamestnancov zverejnenej na webe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR. Informáciu aktualizovali v piatok doobeda.


Prihlasovanie prebehne v dvoch kolách, pričom vo štvrtok (11. 2.) bolo spustené prihlasovanie sa uvedených pedagogických zamestnancov vo veku do 55 rokov vrátane. Prihlasovanie vo veku nad 55 rokov bude spustené v priebehu najbližších dní.

Rezort školstva informuje, že školy a učitelia sú z dôvodu obmedzených kapacít pozývaní na prihlasovanie sa na očkovanie postupne. Link na registrovanie bude zasielaný riaditeľom postupne. Tí ho následne budú rozosielať svojim zamestnancom. "Školy a učitelia sú z dôvodu obmedzených očkovacích kapacít pozývaní na prihlasovanie postupne. Ak škola nemá právnu subjektivitu, činnosti riaditeľa v tomto procese zabezpečuje zriaďovateľ," uvádza rezort školstva na sociálnej sieti.
      

V prvej fáze sa budú môcť očkovať pedagogickí zamestnanci materských škôl, špeciálnych škôl, zamestnanci zabezpečujúci výučbu na prvom stupni základnej školy alebo v školskom klube detí, ale aj na stredných školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, praktických školách alebo odborných školách či tí, ktorí zabezpečujú výučbu v končiacich sa ročníkoch stredných škôl.
      

Do kategórie pedagogický zamestnanec zabezpečujúci výučbu na prvom stupni základných škôl sa zaraďujú aj pedagogickí asistenti učiteľov, špeciálnych pedagógov a vychovávateľov. Očkovanie učiteľov, ktorí majú 55 rokov a menej, sa začne v sobotu (13. 2.). Z informácií k očkovaniu zverejnených na webe rezortu školstva sa uvádza, že "v prípade, že učiteľ druhého stupňa základnej školy má úväzok kombinovaný vyučovaním na prvom a druhom stupni, v tejto fáze očkovania sa nezúčastňuje z dôvodu obmedzeného počtu vakcín". Toto obmedzenie však neplatí pre špeciálne základné školy.
      

Pripravené je potvrdenie zamestnávateľa pre tých, ktorí sa budú očkovať. Týmto potvrdením sa zamestnanci budú preukazovať v očkovacom centre. Riaditeľ školy ho vystaví všetkým zamestnancom, ktorí sa prihlásia na očkovanie.
      

Prvá fáza očkovania by mala trvať najbližšie tri týždne, pričom s očkovaním sa začne v sobotu. Následne sa budú identifikovať ďalšie skupiny zamestnancov tak, aby boli všetci zaočkovaní v čo najkratšej dobe.
 

 

Zdroj: TASR