Aktuality

Aktuálne informácie

Spoločne to zvládneme!

Nie je pravda, že očkovaní proti covidu nemôžu darovať krv

Tisíce ľudí zdieľalo v apríli a máji 2021 na Facebooku nepodložené správy, podľa ktorých ľudia očkovaní proti koronavírusu nemôžu darovať krv.

Nie je pravda, že očkovaní proti covidu nemôžu darovať krv

Takéto tvrdenia sú nepravdivé, po očkovaní proti COVID-19 môžu ľudia darovať krv po dvoch respektíve štyroch týždňoch, rovnako ako v prípade iných vakcín. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.
      

Osoba zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 nemôže na základe informácií Národnej transfúznej služby (NTS) Slovenskej republiky (SR) darovať krv maximálne niekoľko týždňov, pričom podobne je tomu aj pri iných vakcínach, ktoré sa bežne používajú.
      

"Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv najskôr 14 dní po aplikácii očkovacej dávky mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna), alebo proteínových vakcín (Novavax, Sanofi) a najskôr 28 dní po aplikácii očkovacej dávky vektorových vakcín (AstraZeneca, Johnson & Johnson)," píše sa v usmernení pre darcov krvi v súvislosti s pandémiou na stránke NTS SR.
      

AFP v tejto súvislosti oslovila aj priamo NTS SR. "Rozdielnosť v intervale po očkovaní súvisí s odlišnosťou imunitnej odpovede po vakcinácii iným typom vakcín. Hneď ako budú nové informácie na základe ďalších skúseností s vakcináciou, odporúčania môžu byť zmenené," uviedol pre AFP Mirko Peprný, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva (MZ) Slovenskej republiky (SR) pre transfúziológiu a vedúci lekár NTS SR.
      

Peprného sa AFP opýtala aj na to, ako je to pri iných typoch povinných očkovaní, ktoré ľudia na Slovensku bežne podstupujú. "Aj po iných očkovaniach je možné darovať krv a jej zložky, takisto s rôznym časovým odstupom podľa druhu vakcinácie. Napríklad po vakcíne s oslabenými vírusmi alebo baktériami (rubeola, osýpky, mumps a i.) je to jeden mesiac. Po vakcínach obsahujúcich neaktívne (usmrtené) vírusy (besnota, chrípka a i.) alebo anatoxín (tetanus) je možné darovať po 48 hodinách, ak je darca zdravý," uviedol Peprný.
      

Omnoho dlhšie časové intervaly sú, ak je vakcína podávaná po uhryznutí zvieraťom v prípade besnoty či pri úraze v prípade tetanu. "V takýchto situáciách po vakcinácii proti besnote po uhryznutí je to až 12 mesiacov a po vakcinácii proti tetanu po poranení 6 mesiacov," spresnil pre AFP Peprný.

 

Zdroj: TASR