Počet zaočkovaných 1. dávkou
987 555

Počet zaočkovaných 2. dávkou
382 953

Chýbajúci počet k dosiahnutiu
60% zaočkovanosti: 2 917 047
Stav k: 23.04.2021
Cieľ:
60%
zaočkovanej
populácie

Pridaj si rámik Vakcína
je sloboda na svoju profilovú
fotografiu na Facebooku.

Rámik na Facebook

Registrácia na očkovanie
je momentálne sprístupnená
pre 1. až 8. fázu

Do ktorej fázy patrím?

Registračný formulár