Počet zaočkovaných 1. dávkou
2 443 062

Počet zaočkovaných 2. dávkou
2 319 210

Chýbajúci počet k dosiahnutiu
85% zaočkovanosti: 2 355 790
Stav k: 28.09.2021
Cieľ:
85%
zaočkovanej
populácie

Pridaj si rámik Vakcína
je sloboda na svoju profilovú
fotografiu na Facebooku.

Rámik na Facebook

Registrácia na očkovanie
je momentálne sprístupnená
pre 1. až 12. fázu

Do ktorej fázy patrím?

Registračný formulár